Wat proberen we te bereiken met de behandeling?

et een goede behandeling is het mogelijk dat patiënten met bronchiëctasieën gedurende vele jaren stabiel blijven en hun symptomen goed onder controle hebben. De behandeling van bronchiëctasieën dient zich te richten op het maximaliseren van de kwaliteit van leven, het reduceren van de symptomen en het voorkomen van exacerbaties en van verdere longschade.

De ziekte vordert door middel van een zogenaamde 'vicieuze cirkel' van infectie, ontsteking en longschade. Infecties zorgen ervoor dat de longen ontstoken raken en deze ontsteking schaadt de long. Meer longschade maakt u vatbaarder voor infecties. We kunnen alle drie de aspecten van de cirkel aanpakken zoals weergegeven in het diagram:


Het gebruik van inhalatoren voor de behandeling

Wat is een inhalator?

Met inhalatoren kunnen geneesmiddelen direct naar uw longen worden geleverd. Er zijn verschillende soorten, waaronder poederinhalatoren (DPI's) en dosisinhalatoren (MDI's).

De inhalatoren kunnen worden onderverdeeld in inhalatoren die zijn ontworpen om snelle verlichting van de symptomen te bieden (puffers) en inhalatoren die zijn ontworpen voor een langdurige verlichting of het voorkomen van symptomen.

Verlichtende inhalatoren openen de longen zodat er meer lucht in en uit de longen kan gaan, door de spieren in de longen te ontspannen. Deze inhalatoren zijn het meest geschikt voor mensen met kortademigheid.

Antibiotica

Wat zijn antibiotica?

Antibiotica zijn een groep geneesmiddelen die een bacteriële infectie bestrijden. Deze kunnen worden toegediend via de mond (oraal) als tabletten of als vloeistof, of via een injectie (intraveneus, dus rechtstreeks in de ader). Sommige antibiotica kunnen in een vernevelaar worden gebruikt (zie afbeelding) voor regelmatige inname (geïnhaleerd). Er zijn verschillende antibiotica die werken tegen verschillende bacteriën, maar de meeste werken tegen meerdere bacteriën.

Veelgebruikte orale antibiotica voor het behandelen van bronchiëctasieën zijn:

 • Penicillines: in deze groep vallen onder andere penicilline, amoxicilline en co-amoxiclav
 • Macrolide antibiotica: in deze groep vallen onder andere claritromycine, erytromycine en azitromycine
 • Doxycycline: dit is een ander type antibioticum dan eenmaal daags wordt ingenomen
 • Quinolonen: in deze groep vallen onder andere ciprofloxacine, levofloxacine en moxifloxacine

Het verwijderen van slijm uit de longen

Dingen die hierbij helpen

Bronchiëctasieën leidt tot de opbouw van slijm waardoor het risico op infecties hoger wordt. Ook veroorzaakt het slijm verergerde symptomen van hoesten en kortademigheid. Daarom is het van essentieel belang dat u leert om slijm effectief te verwijderen uit de luchtwegen. De procedure is als volgt:

 • Oefeningen om luchtwegen vrij te maken: zie 'Wat u kunt doen' voor advies over oefeningen om de luchtwegen vrij te maken, inclusief videodemonstraties.
 • Innemen van medicijnen die helpen de longen vrij te maken (muco-actieve geneesmiddelen): sommige medicijnen worden toegediend door middel van een vernevelaar, via een inhalator of in tabletvorm en zijn ontwikkeld om het slijm gemakkelijker los te laten komen. Het inhaleren van zout water (een zoutoplossing) helpt bijvoorbeeld bij het hydrateren van slijm. Hierdoor wordt het minder dik en dus gemakkelijker op te hoesten. Andere geneesmiddelen met soortgelijke effecten, zijn onder andere mannitol (toegediend via een inhalator) en carbocysteïne (wat in tabletvorm wordt ingenomen).

Deze medicijnen moeten worden gecombineerd met regelmatige fysiotherapeutische/kinesitherapeutische oefeningen voor het beste effect.

Geneesmiddelen in ontwikkeling

Onze pagina 'Geneesmiddelen in ontwikkeling' bevat informatie over klinische onderzoeksfasen, geneesmiddelen die momenteel in ontwikkeling zijn en hoe u hierbij betrokken kunt worden.

Andere medische behandelvormen

Gespecialiseerde zorg

Wat u kunt verwachten en hoe u deze zorg krijgt

De beste behandeling van bronchiëctasieën wordt geboden door een team van artsen en andere zorgverleners die ervaring hebben met het behandelen van bronchiëctasieën.

In veel landen zijn er nu gespecialiseerde klinieken voor mensen met bronchiëctasieën. Deze klinieken kunnen onderling verschillen, maar bestaan altijd uit:

 • Een arts, of een team van artsen, met een specialisatie en ervaring met bronchiëctasieën
 • Een fysiotherapeut/kinesist, of een team van fysiotherapeuten/kinesisten, die oefeningen voor het vrijmaken van de luchtwegen kunnen aanleren
 • Verpleegkundigen of andere zorgverleners die voorlichting en ondersteuning kunnen bieden
 • Diensten die inhalatie/vernevelde antibiotica, andere gespecialiseerde medicijnen en intraveneuze antibiotica thuis aanbieden
 • Gespecialiseerde tests van het immuunsysteem of de lichaamsfuncties om de oorzaak van bronchiëctasieën te diagnosticeren

Sommige mensen met bronchiëctasieën zullen regelmatig gespecialiseerde klinieken bezoeken. Anderen zullen slechts eenmalig of enkele malen in deze gespecialiseerde klinieken worden onderzocht en verder door hun reguliere arts behandeld en begeleid worden.

Als u denkt dat u een specialist moet raadplegen, bespreek dit dan met uw arts. Er is geen lijst met specialisten op het gebied van bronchiëctasieën in Europa, maar als u er moeite mee heeft om een geschikte specialist te vinden, neem dan contact op met de European Lung Foundation.

Wat u kunt verwachten van uw gespecialiseerde zorg

De checklist voor mensen met bronchiëctasieën

De checklist voor mensen met bronchiëctasieën is gebaseerd op de European Bronchiectasis Guidelines 2017 (Europese richtlijnen omtrent bronchiëctasieën) en geven weer wat de meeste mensen met bronchiëctasieën volgens deze richtlijnen van hun zorg mogen verwachten. Vraag aan uw specialist, arts of verpleegkundige om de checklist met u door te nemen. U kunt elke aanbeveling volgen door deze af te vinken op het paspoort. Vind hieronder uw taal (binnenkort volgen meer talen):